اطلاعات شخصی

نام
نام خانوادگی
کد ملی
سال تولد
همراه
تلفن
فکس
ایمیل شخصی
ایمیل سازمانی
کد پستی
استان
شهر
نشانی
کد معرف

قرارداد پیمانکاری

این قرار داد فی مابین coName به نمایندگی آقای additem.Name بعنوان مدیر عامل به آدرس footerAddressText تلفن : footerTelNumber که از این پس پیماندهنده نامیده میشود و خانم فرزند به شماره ملی به آدرس تلفن : که از این پس پیمانکار خوانده میشود با شرایط ذیل منعقد میگردد

ماده یک : موضوع پیمان:

1-واگذاری عملیات مراجعه به مردم و تو ضیح درباره مزایای انواع بیمه و نوع قرار داد و جمع آوری اسناد ، مدارک ،آمارو اطلاعات آنها و تشکیل پرونده برای هر نفر و تحویل اسناد و مدارک جمع اوری شده به پیماندهنده

ماده دو :وظایف پیمانکار

1- پیمانکار بابستی از هرگونه رقابت ناسالم با پیمانکاران دیگر شرکتها خودداری و در صورت ورود خسارت به پیمان دهنده یا اشخاص دیگر مسئولیت آن بر عهده ی وی خواهد بود.
2-پیمانکار موظف است اموری را که بر طبق این قرار داد به وی محول میشود با رعایت صرفه و صلاح پیمان دهنده انجام دهد و درصورتی که در نتیجه عمد یا نقص غفلت یا قصور خود به بیمه گزاران یا پیمان دهنده یا صاحبان قانونی حقوق انها با سایر افراد ذینفع در بیمه نامه ها یا اشخاص ثالث خسارتی وارد آید ملزم به جبران خسارت می باشد .
3-پیمانکار حق ندارد وظایف و اختیارات ناشی از این قرارداد را کلا یا جزئا به دیگری واگذار نماید .
4-رابطه پیمانکار و پیمان دهنده صرفا بر اساس همکاری در زمینه جمع اوری اسناد و مدارک بیمه و ارائه اطلاعات بیمه ای به مردم می باشد و برای این کار مبلغی طی الحاقیه بابت هر سند جمع آوری شده دریافت می نماید .
5-با توجه به این که رابطه پیمان دهنده و پیمانکار صرفا همکاری در زمینه جمع اوری اسناد و مدارک بیمه و ارائه اطلاعات به مشتریان می باشد لذا پیمان دهنده هیچگونه مسئولیتی در قبال پیمانکار در خصوص سازمانهای مالیاتی وبیمه ای و سایر ارگان ها نخواهد داشت .
6-پیمانکار موظف است اسرار بیمه گذاران و پیمان دهنده را که به جهت نوع فعالیت خود بر انها واقف میشود محفوظ نگه دارد همچنین پیمان دهنده نیز موظف به حفظ اسرار پیمانکار میباشد .
7-پیمانکار متعهد است قبل از دریافت اسناد بیمه، مردم را به حقوق و تکالیفی که به تناسبات قرار داد بیمه در قبال بیمه گر و پیمان دهنده خواهد داشت کاملا واقف سازد و از هر نوع عمل و اظهار نظری که موجب گمراهی بیمه گزار شود خودداری نماید در غیر اینصورت مسئول اجرای خسارت های وارد به بیمه گر یا بیمه گذار یا پیمان دهنده خواهد بود .
8-تاریخ شروع قرارداد لغایت و مدت قرارداد یکسال 1397 تعیین میگردد و پیمانکار و پیمان دهنده موظف هستند در صورت عدم تمایل به همکاری 15 روز قبل از فسخ قرارداد مراتب را اعلام و تمام قراردادها , رسید ها و اوراق شرکت را تحویل پیمان دهنده نماید و صرفا پس از برگه کتبی پیمان دهنده میتواند از ادامه همکاری خودداری کند در غیر این صورت و پس از اتمام 15 روز مراتب برای حل و فصل به داور مرضی الطرفین ارجاع و رای ایشان غیر قابل اعتراض میباشد .

ماده سه : وظایف پیماندهنده

1= معرفی سامانه جامع انلاین جهت جمع آوری اطلاعات و مدارک جامعه آماری در بستر تجارت الكترونیک و مدیریت عملكرد هوشمند مراکز
2-برگزاری دوره های اموزشی جهت توانمندسازی پیمانکار در موضوع همکاری
2-- بروز رسانی اطلاعات و بخشنامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز پیمانکار
3- پیگیری ایجاد زیر ساخت نرم افزاری انلاین جمع آوری اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز
4-- نظارت بر عملکرد پیمانکار طبق وظایف محوله و رفع مشکلات آنها.
5- رعایت حد اعلای توان و تلاش خویش در جهت پشتیبانی، آموزش و هماهنگی های لازم در راستای پیشرفت کار و تسریع در ارائه خدمات

ماده چهار : فسخ قرارداد

1-در صورت عدم فعالیت پیمانکار به مدت یکماه کاری و تایید آن توسط کمیته نظارت طبق آیین نامه های داخلی و دستورالعملهای اجرایی
2-فوت یا جنون یا حجر هر یک از طرفین قرارداد
3-سلب اجازه انجام عملیات بیمه ای از کارگزار
4-انحلال یا ورشکستگی شرکت بیمه
5-احراز انجام یکی از تخلفات قانونی یا قراردادی از جانب پیمانکار و اعلام کتبی آن به پیمانکار

ماده پنج- قوه قهریه (فورس ماژور) و اتفاقات غیر قابل کنترل

1-در صورت بروز حوادثی ورای کنترل منطقی هر یک از طرفین وظایف و تعهدات آنها در این زمان به حالت تعلیق در می آید مانند اعتصاب، تجمعات کارگری، جنگ، شورش، اغتشاشات شهری و یا نا آرامی ها، حوادث، بلایای طبیعی مثل: آتش، زلزله، سیل، و هر حادثه ای که در زمره بلایای طبیعی شمرده شود .
2-در صورتی که هر یک از طرفین در تحقق مسئولیت هایش مطابق توضیحات بالا با مانع مواجه باشد، طرف درگیر باید ظرف مدت یک هفته اعلان تعلیق فعالیتها را با ذکر تاریخ و مدت زمان تعلیق و علت آن به طرف دیگر ارائه کند و ندادن این اعلان حق آن طرف را برای ادعای تعلیق فعالیت از بین میبرد. هر یكی از طرفینی که تعهداتشان به حال تعلیق درآمده است پس از برطرف شدن علت باید فعالیتهای خود را ادامه و مراتب را به طرف دیگر اطلاع دهند .
3- در صورت بروز شرایط یا حوادث غیرمترقبه یا پیامدهای آن بعد از راه اندازی، بیش از 35 روز کاری توالی، هر کدام از طرفین حق دارد با اعلام به طرف دیگر و بدون فوت وقت قرارداد را فسخ کند.

ماده شش : سایر شرایط قرارداد

1-این قرار داد از نوع قراردادی پیمانکاری بوده و در رابطه فی ما بین هیچگونه مزد و مزایائی برای پیمانکار تعریف نشده و با توجه به نوع فعالیت و با اتکا به این امر که فعالیت بیشتر و درامد بیشتر در دستور کار طرفین قرارداد لذا رابطه یاد شده از شمولیت قانون کار خارج می باشد .
2-ساعات کار فعالیت پیمانکار در اختیار وی بوده و با میل و اراده خود در طول روز , هفته و یا ماه اقدم به فعالیت نموده و لکن با توجه به عرف معمول میبایست جایگاه نوع همکاری خود راه حفظ نماید .
3-از آنجائیکه در این قرارداد کار به صورت پیمانکاری انجام میپذیرد و هیچگونه مزد و مزایائی ناشی از اجرای قانون کار اعم از حقوق و مزایای ماهیانه و یا مزایای پایان کار با توجه به به نوع فعالیت پیش بیمی نگردیده و اساسا انجام فعالیت بصورت پیمانکاری و درامد بصورت نامحدود و کم و زیاد میباشد لذا حاکمیت قانون کار در رابطه مذکور جایگاهی ندارد .
4-هیچگونه دستور یا ایین نامه ای پیرامون ورود و خروج رابطه فی ما بین وجود نداشته و اساسا تمامی اختیارات رفت و امد با شخص پیمانکار میباشد .
5-هر گونه اختلافی ناشی از اجرای این قرارداد ابتدا از طریق مرضی الطرفین حل و فصل و در غیر ایصورت هر یک میتوانند به مراجع ذیرربط مراجعه نمایند .
6-طرفین تقبل نمودند هرگونه توافق نامه ای و یا قراردادی که بصورت کتبی و یا شفاهی در خصوص رابطه فی ما بین تا این تاریخ داشته اند ا درجه اعتبار ساقط و این قرارداد از این تاریخ قابل اجرا میباشد .

ماده هفت: نسخه های قرارداد

این قرارداد در 7ماده و در 3 نسخه به امضاء طرفین رسید. هر 3 نسخه قرارداد پس از امضاء دارای ارزش و اعتبار واحد می باشند.
امضا پیمان گیرنده:
امضا پیمان دهنده:


تعهد نامه

1-پیمانکار حق ندارد در زمان اعتبار این قرارداد با موسسه بیمه دیگری قرارداد نمایندگی منعقد و یا امور بیمه ای مربوط به مشتریان خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم نزد موسسه دیگری انجام دهد و تا زمان تسویه کامل و عودت وثایق دریافتی (حداقل یکسال از تاریخ اتمام قرارداد )حق همکاری با شرکت بیمه ای دیگر را ندارد مگر با رضایت کتبی پیمان دهنده .
تبصره:در صورت احراز تخلف پیمانکار نسبت به موضوع این ماده پیمان دهنده میتواند قرارداد فی مابین را بصورت یکطرفه فسخ نماید
2-پیمانکار بابت تضمین حسن انجام کار و انجام تعهدات قانونی و قرار دادی چک یا سفته به مبلغ در اختیار پیمان دهنده قرار دهد و در صورت ورود خسارت از هر یک از موارد فوق الذکر پیمان دهنده میتواند به وصول خسارت از محل تضمین اقدام نماید. تبصره 1:پیمان دهنده موظف است در صورت پایان قرار داد و پس از تسویه حساب نهایی ظرف مدت 12 ماه چک یا سفته را به پیمانکار تحویل دهد .

نام و نام خانوادگی:
امضا
شرایط سایت را قبول دارم
عکس پرسنلی
تصویر مجوز
تصویر کارت ملی
تصویر شناسنامه